Bouvet Sverige AB

Bakgrund och utmaning

Bouvet levererar tjänster inom IT, digital kommunikation och rådgivning. Det gör de på ett sätt som skiljer sig från andra börsnoterade företag som omsätter miljardbelopp. Deras starka företagskultur har tagit dem från att vara ett litet norskt företag, till ett skandinaviskt börsnoterat konsultbolag med fjorton kontor och 1300 anställda.

"Sveriges Norska IT-bolag" har än så länge tre kontor och drygt 100 konsulter anställda i Sverige. De växer i takt med att efterfrågan ökar. Idag bidrar deras uppdrag till allt från en stabil energiförsörjning och en mer effektiv offentlig sektor till bättre folkhälsa i Sverige.

Bouvet förvaltade ett arv av hosting för egna utvecklings- och testmiljöer i utlandet. Detta medförde bristfällig tillgänglighet, otydliga kostnader och långsam support. De vände sig då till Forward Nine för en ny, effektiv och flexibel lösning.

Lösning

I samverkan med Bouvet och den tidigare hosting-leverantören gjordes en "shift-and-lift"-migrering till Forward Nine:s datacenter. Miljön har sedan moderniserats med moderna operativsystem, VPN-länkar till kunder och möjlighet för kunden att själv administrera delar av miljön via Forward Nine:s webbportal.

Efter flytten har Bouvet fått en hög tillgänglighet, snabb responstid och tydlighet över alla IT-kostnader. De har även vid ett flertal tillfällen nyttjat Forward Nine:s spetskompetens inom IT-infrastruktur och drift för olika kundprojekt.

Resultat

"Vi vände oss till Forward Nine då vi behövde stabil hosting baserad i Sverige från ett jordnära bolag. I djungeln av leverantörer blev det rätt enkelt att sålla bort andra bolag.

Vi ville inte ha en massa ”lull-lull” utan vårt krav på leverantör var simpelt: rak kommunikation, inga dolda kostnader och samtidigt kunna ha Forward Nine:s expertis till förfogande vid behov."

– Victor Persson, IT-ansvarig Bouvet Sverige AB