Att jobba med oss

Att jobba med oss som partner

För att vi ska bli framgångsrika tillsammans behöver vi förstå varandra och vilka problem och utmaningar som just ditt företag står inför. Därför lägger vi i början fokus på att lära känna varandra då vi kartlägger behov och tillsammans stakar ut en väg framåt med mätbara mål. Genom denna process är vår ambition att leverera värde till er redan från första början.

Att förändra och utveckla sin IT-miljö är en resa som inte görs i en handvändning. Under implementation och driftsättning planerar vi därför in ett par kortare workshops. Under dessa workshops går vi igenom dels vad som kommer att hända och dels hur ni rent konkret kommer igång och använder tjänsterna.

Vi förstår att verksamheten måste kunna fortsätta under en förändringsprocess som denna, med så få störningar som möjligt. Därför hjälper vi givetvis också till med att flytta er existerande e-post, era filer och annan information från era nuvarande system och servrar. Vi finns även på plats och stöttar er när tjänsten tas i drift för att övergången ska bli så smidig som möjlig.

Med oss som partner får ni löpande uppföljningar då vi tillsammans går igenom målsättningar och utvärderar nyckeltal. På så sätt ser vi till att IT-leveransen ligger i linje med er verksamhet och IT-strategin samt tillhandahåller ett så stort värde som möjligt för just er – både idag och imorgon.

Och det bästa av allt, Den Moderna Arbetsplatsen behöver inte kosta mer än ett genomsnittligt mobilabonnemang!